Cần Daiwa 576

300.000

Cần rỗng Daiwa 576 siêu trâu bò

Cần chuyên trị cá sông Daiwa 576, độ bền và độ chiụ lực khỏi chê, mẫu huyền thoại 1 thời

  •  Xuất xứ: Đài Loan
  • Chất liệu: Craphip, độ bền khỏi chê
  • Sức tải cá từ 10-15kg
  • Có đầy đủ size: 2,1m, 2,4m, 2,7m, 3m

_ Cần 1m8: 4 Khoen, Ngọn 2.4 ly 240k

– Cần 2m1: 5 Khoen, Ngọn 2.6 ly 250k

–  Cần 2m4: 6 Khoen, Ngọn 2.8 ly 260k

–  Cần 2m7: 7 Khoen,  Ngọn 3.0 ly 270k

–  Cần 3m0: 8 Khoen, Ngọn 3.4 ly 280k

 

Danh mục: , Từ khóa: